Sestanek predstavnikov sindikata KSS SKI, KSS in vodstvom podjetja Henkel Maribor


 
Obveščamo vas, da je dne 10.4.2018 v Henkel Mariboru, potekal sestanek z predsednico KSS SKI, predsednikom Konfederacije Slovenskih Sindikatov in vodstvom podjetja Henkel Maribor.
Predlagane so bile naslednje točke dnevnega reda:

 1. Pregled točk dnevnega reda predhodnega sestanka
 • Prostori za delo sindikata / dostop do T/HR
 • Priznanje statusa sindikalnega zastopnika podpredsednici KSS-SKI
 • Opis delovnih mest - sistemizacija
 • Obveščanje članov in zaposlenih v podjetju 
 • Neodvisnost delovanje sindikata od delodajalca in enaka obravnava
 • Evidentiranje in obračunavanje delovnega časa v podjetju – efektivni delovni čas
 • Spreminjanje letnega dopusta v ure v naslednje leto
 • Problematika menjav delavcev v izmenah – Letni razpored delovnega časa
 • Izdajanje pisnih opominov v primeru napak v delovnem procesu
 • Evidentiranje delavcev v bolniškem staležu
 • Predlog aneksa o neodvisnosti delovanja sindikatov od delodajalca in enaka obravnava sindikatov – podpis pogodbe
 1. Kako so določeni mikro klima in drugi pogoji na različnih delovnih mestih v podjetju?
 2. Aktiven odmor na delovnem mestu
 3. Uporaba mobilnih telefonov na delovnem mestu
 4. Odkup inventarja
 5. Objava razpisov za delovna mesta
 6. Razno
 
O  vsebini sestanka vas bomo obvestili v zapisniku le-tega.
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV
SINDIKAT KEMIJSKE INDUSTRIJE