Z novim direktorjem podjetja Henkel d.o.o. je od 1. oktobra 2018 KSS pričel urejati problematiko zaposlenih

Po prihodu direktorja g. Christofa Vollsteda smo v mesecu decembru izvedli spoznavni sestanek. Na spoznavnem sestanku smo direktorju predstavili obseg problematike zaposlenih, ki smo jih strnili v 11. točk. V preteklosti smo ves čas na ugotovljeno nenehno opozarjali in že dosegli spremembo oz. nov Pravilnik o preprečevanju neželenega ravnanja. V mesecu januarju smo na predlog direktorja izvedli prvi vsebinski sestanek, na katerem smo obravnavali prve tri najbolj pereče zadeve:
 
1. Zagotavljanje pogojev za delovanje KSS v podjetju
 
V več kot dveh letih nismo uspeli skleniti dogovora o zagotavljanju pogojev za delovanje KSS v podjetju. Opozorili smo na neenako obravnavo v podjetju delujočih sindikatov, kot na primer s prostori KSS v tretjem nadstropju naprav prostorom drugega sindikata ob vhodu. Ponovno smo poudarili, da ni sprejemljivo pregledovanje vsebin objav KSS na oglasnih deskah in njihovo izobešanje pogojevati s popravki teksta.
 
2. Podjetniška kolektivna pogodba
 
Pojasnili smo, da zaposleni ne vedo na podlagi katerega akta imajo določene plače in dodatke. Opozorili smo, da je sistemizacija delovnih mest potrebna temeljite prenove, ker se delovne naloge za delovna mesta različnih zahtevnostnih stopenj (tarifnih razredov in posledično plačilo) mešajo in tako plačani za recimo III. tarifni razred opravljajo dela višjih tarifnih razredov, za to pa ne prejmejo nobenega plačila.  KSS do sedaj ni prejel veljavnega akta, ki določa plače zaposlenih in menimo, da ta sploh ne obstaja. Pojasnili smo, da smo v preteklosti želeli izvedeti, kako se določa dodatek za mikro klimatske pogoje, ves čas se nam je obljubljalo, da je pravilnik o tem v pripravi in, da bo v kratkem sprejet. Pojasnili smo, da so tako plače kot dodatki (tudi za mikro klimatske pogoje) predmet oz. vsebina podjetniške kolektivne pogodbe, še posebej po odpovedi Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije v letu 2013 (prenehanje uporabe 30.3.2014). Direktor je pojasnil, da so akti o določitvi plače v koncernu Henkel poslovna skrivnost, predsednik KSS pa mu je pojasnil, da je določanje pravic delavcev izven kolektivnih pogodb in brez javne objave v delovni organizaciji na običajen način obveščanja nezakonito.
 
Pojasnili smo, da bomo po prejemu akta o določanju plač v KSS pripravili predlog nove podjetniške kolektivne pogodbe, v kateri bodo skladno z načeli delovanja KSS najnižje plačani delavci v podjetju imeli določeno osnovno plačo v višini z zakonom določene minimalne plače. Izrazili smo upanje na konstruktivno sodelovanje in sprejem nove prenovljene podjetniške kolektivne pogodbe, za kar je vodstvo podjetja zainteresirano.
 
3. Evidentiranje in obračunavanje delovnega časa v podjetju
 
Direktorju smo pojasnili, da Henkel d.o.o., kot delodajalec delavcem v proizvodnji ne priznava časa za oblačenje / slačenje ter primopredaje dela v efektivni delovni čas, čeprav se priprava na delo mora šteti v delovni čas, kot vsak čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu, torej od vhoda v podjetje do izhoda. Dnevno ima za to priznanih 30 minut več delovnih mest: gasilci, varnostniki, delavci v laboratoriju, delovodje, nekateri delavci na področju vzdrževanja, medtem, ko za delavce v proizvodnji to ne velja. Tudi zaposlenim v upravi se delovni čas šteje od vstopa v podjetje in do izstopa. Direktor je predstavil »paket« dveh krajših odmorov, možnosti kajenja in priznavanja 6 minut dnevno za preoblačenje. Uvedbo dveh krajših odmorov (cca. 5 min) ter možnost kajenja smo v KSS pozdravili, pri priznavanja 6 minut pa smo vztrajali pri priznavanju 15 minut pred in po začetku dela ali uporabo evidentiranja na trirogeljniku pri vhodu za obračunavanje delovnega časa. Predlagali smo, da se sporne minute priznajo vsem, tudi za zadnjih pet let, kjer smo pripravljeni na kompromis v primeru poravnav, v nasprotnem bodo zaposleni prisiljeni pripadajoče plačilo iztožiti, KSS pa bo članom brezplačno to omogočila s svojo pravno službo.
 
Direktor si je vse podrobno zapisal in nam zagotovil, da bo o opozorjenem pridobil še dodatne informacije in vse temeljito proučil. Na naslednjem sestanku bomo predstavili naslednja tri nerešena področja, direktor pa nas bo seznanil z njegovimi ugotovitvami in morebitnimi rešitvami opozorjenega po prvih treh točkah januarskega sestanka.

predsednik KSS