Zaščita in uveljavljanje pravic zaposlenih v družbi Henkel Maribor

V sindikatu KSS SKI smo prejeli dopis delavcev, naslovljen na vodjo  procesa lasne kozmetike go. Koletnik  v zvezi s problematiko delovnih pogojev in izvajanja delovnih procesov. Dopis govori o delovnih mestih,  obsegom del in nalog na posameznih delovnih mestih oz. linijah,  vrednotenjem dela (plačilo), o razvrščanju delavk in delavcev po linijah glede na njihov naziv delovnega mesta (strežaj stroja, upravljalec stroja, upravljalec linije in tehnični upravljalec linije) – delo na drugih delovnih mestih. Iz dopisa izhaja, da so se zaposleni sami organizirali (mimo sindikata) ter oblikovali zahteve delodajalcu za izboljšanje njihovega statusa. Po veljavnih predpisih se delavci lahko organizirajo le v sindikatu za kolektivno zaščito pravic ter uveljavljanje pravic in zato v KSS-SKI menimo, da je dopis delavcev ter njihovo organiziranje in postavljanje zahtev nezakonito, zato KSS-SKI pri tem ne more sodelovati.
 
Vse člane obveščamo, da na reševanju izpostavljene problematike že delamo in, da bo KSS SKI za svoje člane naredil vse za zaščito pravic in njihovo uveljavitev ter pridobitev več pravic, vse v skladu z veljavnimi predpisi.
 
Člane in vse zaposlene želimo seznaniti, da KSS-SKI za vse zaposlene v podjetju Henkel Maribor ne more narediti nič, dokler ne bo reprezentativen pri delodajalcu oz. imel najmanj 80 članov, saj le dejanja reprezentativnega sindikata veljajo za vse zaposlene. Dokler ne bomo reprezentativni pa lahko delamo le za naše člane. Torej se lahko delavci v podjetju organizirajo in opozarjajo na nezakonitosti v podjetju samo v sindikatu, kateri  lahko nastopi proti nepravilnostim in nezakonitim dejanjem delodajalca.
 
Delavci sami nimajo zakonske osnove, da bi lahko samoiniciativno kolektivno nastopili proti delodajalcu. Prav zaradi tega, delodajalec po zakonu ni dolžan odgovarjati in pojasnjevati na kolektivne zahteve in opombe delavcev, delodajalcu pa takšno organiziranje odgovarja, ker se po tem ne zgodi nič. Delavci v podjetju lahko samo s svojo včlanitvijo v sindikat temu omogočijo, da naredi kaj za izboljšanje njihovega statusa - zaposlenih. Zato že vključeni v KSS-SKI pozivamo vse zaposlene, da se nam pridružijo, saj bomo le združeni lahko kaj dosegli pri delodajalcu. Problematike je v podjetju veliko, ne samo opozorjeno v dopisu, in v KSS-SKI vso problematiko dobro poznamo, vendar lahko začnemo z reševanjem problematike v podjetju le ob zadostni podpori (številom članov) zaposlenih, kar se bi zagotovo videlo v izboljševanju statusa zaposlenih in reševanju v dopisu opozorjene problematike ter druge.
 
Sindikat ima po predpisih pooblastila, da v imenu članov nastopa proti delodajalcu ob kršitvah predpisov pa lahko nastopimo z več oblikami sindikalnega delovanja, v skrajnem primeru tudi s stavko. Praksa, ki se je v podjetju uveljavljala desetletja je v nekaterih delih nedopustna in predstavlja kršenje zakonov. Nekaj od takšnih praks smo že odpravili (nov Pravilnik o preprečevanju in odpravi posledic spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu), še več za odpravo nepravilnosti poteka in veliko je še v pripravi, kot izhaja tudi iz zadnje objave o sestanku s podjetjem Henkel Maribor na spletni strani www.kemijskisindikat.si dne 8. julija.